top of page

CELEBRATING PRINT 2014

každoroční přehlídka současné české a slovenské volné grafiky v New York City
Pravidla soutěže Celebrating Print 2014

 

O soutěži Celebrating Print

CPC je organizovaná studiem KADS NY s cílem prezentovat v New York City současnou volnou grafiku umělců  českého a slovenského původu z celého světa.  Posláním soutěže CPC je rozšířit povědomí o tradici ve středoevropské grafice, podnítit zájem o její současný projev a prezentovat současnou českou a slovenskou grafiku.  První výstava Celebrating Print nazvaná „Masters of Czech and Slovak Printmaking“ se konala v prosinci 2013 a představila více než 60 grafických listů - leptů, litografií, dřevorytů a prací vytvořených kombinovou technikou od 27 českých a slovenských umělců.

 

První soutěž CPC.2014 je organizována pod záštitou Generálního konzulátu České republiky v New Yorku a Generálního konzulátu Slovenské republiky v New Yorku, s mediální podporou Českého centra v New Yorku..

 

Porotce CPC 2014

Eva Nikolova je výtvarnice, grafička a kurátorka bulharského původu žijící v New York City.  Nikolova vystudovala volnou grafiku (magisterské studium) na Indiana University v Bloomingtonu.  Věnuje se kresbě, volné grafice, alternativním fotografickým metodám a ruční animaci.  Její práce byly vystaveny v USA a v zahraničí v Británii, Kanadě, Skotsku a Indii a získaly četná ocenění. Jsou zastoupeny kromě např. v New Orleans Museum of Art, Temple University, The Amity Art Foundation či Arskansas State University.  Nikolova obdržela několik grantů, např. Individual Artist Grants, the Creative Grant for Artists od the Northers Manhattan Arts Alliance a Manhattan Community Arts Fund Grant.

 

O studiu KADS NY

KADS NY je kreativní studio v New York City, které se věnuje prezentaci volné grafiky ze střední a východní Evropy.  Od založení v roce 2010 KADS NY pravidelně prezentuje českou a slovenskou volnou grafiku v New Yorku a v dalších státech a organizuje vzdělávací akce ve spolupráci s jinými kulturními institucemi.

 

O BBLA

BBLA je krajanská nezisková organizace založena v roce 1891 na Manhattanu, která má kancelář a výstavní prostor v historické České národní budově.  Jejím posláním je zachování české a slovenské kultury v New York City.

 

 

 

 

 

PODMÍNKY K ÚČASTI

Grafické techniky

Do soutěže je možné přihlásit všechny grafické techniky: tisk z hloubky, tisk z výšky, litografie, sérigrafie, monotyp a monoprint.  Práce vytvořené digitálně se do soutěže přijímají pouze tehdy, pokud zároveň obsahují některou tiskařskou techniku uvedenou výše.  Všechny práce musí být vytištěny na matrici (kameni, kovové či jiné desce) za použití tiskařského procesu.  Prezentované práce musí být z let 2010 – 2014.

 

Vnější rozměr papíru nesmí přesáhnout 18 x 24 palců (45 x 60 cm).  Grafiky na papíru do rozměru 24 x 36 palců (60 x 90 cm) mohou být do soutěže přihlášeny za dodatečný poplatek na pokrytí poštovného zpět.  Grafika může být vytištěna až k okrajům.  Papír přesahující u grafik vybraných na výstavu 24 x 36 palců (60 x 90 cm) bude ořezán (aby se vešel do rámu 24 x 36 palců).  Akceptovatelné jsou pouze dvourozměrné práce.  Ex libris nejsou akceptovatelné.  Techniky, které nejsou akceptovatelné: fotografie (včetně alternativních fotografických metod), kopie, digitalní tisk, ofsetový tisk a jiné metody přímé reprodukce.

 

Účastníci

Soutěže se může zúčastnit výtvarník, který splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

  • výtvarník s českým nebo slovenským občanstvím žijící v České republice, ve Slovenské republice nebo v zahraničí;

  • výtvarník, jehož alespoň jeden rodič nebo prarodič se narodil v České republice, Slovenské republiky nebo v původním Československu; 

  • výtvarník, který k termínu pro registraci promoval na umělecké škole v České republice nebo ve Slovenské republice.

 

Registrační poplatek

Výtvarník může přihlásit do soutěže maximálně 3 grafiky, a to zasláním jejich digitálních fotografií.  K fotografii grafiky může přiložit fotografii detailu.  Registrační poplatek, který je nevratný, činí 30 USD za přihlášení grafik na papíru do velikosti 18 x 24 palců (45 x 60 cm).  Poplatek zahrnuje náklady na poštovné zpět.

 

Za větší práce až do velikosti 24 x 36 palců (60 x 90 cm) bude dodatečný poplatek 20 USD na pokrytí nákladů na poštovné zpět.  Tento dodatečný poplatek bude účtován pouze výtvarníkům, jejichž práce bude vybrána.  Výtvarníci z USA mají možnost si sami zpětné doručení zaplatit.  Místní výtvarníci mají možnost si grafiku vyzvednout osobně.  V obou případech nebude dodatečný poplatek účtován.

 

Registrační poplatek je splatný pouze v amerických dolarech.  Jiná měna nebude akceptována. Poplatek je možné zaslat prostřednictvím internetového účtu PayPal na emailovou adresu katerina@kadsny.com nebo ve formě šeku International Money Order.  Neposílejte hotovost. International money order zašlete na adresu:

 

KADS NY

att.: Katerina Kyselica/CPC2014

321 East 71st Street, Suite 3E

New York, NY 10021

 

Registrace bez obdrženého zaplacení registračního poplatku je považována za neúplnou a přihlášené grafiky nebudou předloženy porotci k výběru.  Registrační poplatek je splatný do termínu pro registraci přihlášek.  Dodatečný poplatek 20 USD je splatný do termínu pro doručení grafik.

 

Doručení grafik

Vybrané grafiky musí být doručeny do pátku 28. listopadu do 18:00 hod. newyorského času. Grafiky musí být zaslány na plocho a bez pasparty.  Spolu s grafikou je nutné do zásilky přiložit také obal s umělcovou adresou, do kterého se daná grafika vejde a který organizátor použije k zaslání grafiky po výstavě zpět na adresu uvedenou výtvarníkem.  Zásilka musí být zaslána s poznámkou „no commercial value“ pro celní účely. 

 

Email s detailními instrukcemi ohledně doručení grafik na výstavu bude zaslán všem vybraným výtvarníkům.  Grafika větší než 18 x 24 palců (45 x 60 cm), za kterou nebyl zaplacen dodatečný poplatek 20 USD v termínu pro doručení grafik, se stává vlastnictvím KADS NY a nebude zaslána zpět.

 

Ocenění

V rámci soutěže CPC.2014 budou uděleny finanční odměny Cash Awards.

 

Prodej grafik

Všechny přihlášené grafiky musí být určeny k prodeji.  KADS NY si účtuje komisi 50% ze všech prodaných grafik.  Tento výtěžek je určen na financování CPC.  Výtvarník se může rozhodnout darovat výtěžek z prodeje své grafiky na podporu CPC.  Nejpozději do 3 měsíců od ukončení výstavy bude výtěžek po odečtení komise zaslán po dohodě s výtvarníkem na bankovní účet autora nebo převeden jinou formou mezinárodního platebního styku.  Výtvarníkům v USA bude zaslán šek.

 

Oznámení

Výběr grafik porotcem bude oznámen všem autorům vybraných grafik emailem nejpozději v pátek 24. října, 18:00 hod. newyorského času.  Jména vybraných výtvarníků budou vyvěšena na webové stránkce KADS NY www.kadsny.com a na Facebooku www.facebook.com/kadsny.  Finanční ceny Cash Awards budou oficiálně oznámeny na vernisáži 8. prosince v New Yorku.  Vitězům bude zasláno oznámení emailem před vernisáží.  Ceny Cash Awards budou zaslány vítězům nejpozději do 3 měsíců po dohodě na bankovní účet nebo převeden jinou formou mezinárodního platebního styku.  Výtvarníkům v USA bude zaslán šek.

 

Vrácení grafik

Grafiky, které se neprodají, budou zaslány studiem KADS NY poštou zpět do 3 měsíců od konce konání výstavy CPC 2014.  Grafiky určené do zahraničí budou zaslané s dodatkem “no commercial value” pro celní účely.  KADS NY neodpovídá za škodu či ztrátu zaslaných grafik.

 

Odpovědnost

Přestože všem grafikám zaslaným na výstavu CPC bude věnována péče, KADS NY ani její partneři ani organizace, ve které se výstava koná, nenesou zodpovědnost za ztrátu nebo škodu na grafikách při transportu nebo za ztrátu nebo škodu způsobenou okolnostmi mimo jejich kontrolu během výstavy.  Přihlášením se do soutěže výtvarník akceptuje tyto podmínky.

 

Reprodukce

KADS NY si vyhrazuje právo použít fotografie grafik předložené výtvarníkem nebo pořidit fotografie grafik vybraných na výstavu k jedinému účelu, a to k propagaci CPC a výtvarníků vybraných na výstavu CPC 2014, včetně prezentace na internetu, sociálních sítích a tištěných propagačních materiálech.  U fotografie bude uvedeno jméno autora grafiky a držitele copyright.

 

Máte dotazy?

email:  celebratingprint@gmail.com

 

Sledujte KADS NY na Facebooku www.facebook.com/kadsny nebo Twitteru www.twitter.com/kadsny, kde získáte vždy aktuální informace o soutěži, blížících se termínech a výstavě.

 

 

STÁHNĚTE SI TIŠTĚNOU VERZI PRAVIDEL CPC.2014 S PŘIHLÁŠKOU

 

 

 

 

 

 

 

 

  • b-facebook
  • b-tbird
bottom of page